İmam Hatip Okullarında öğrenim gören öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve manevi açılardan gelişimini güçlendirmek amacı ile okulların öz kaynaklarından ve farklı hibe kaynaklarından faydalanılarak çeşitli projeler yürütülmektedir. Okullar tarafından proje, program veya protokoller çerçevesinde farklı kurumlar ile oluşturulan işbirlikleri çerçevesinde yürütülen veya katılım sağlanan faaliyetler ile edinilen kazanımların paylaşılması, izlenmesi ile birlikte projelerin etkililiğinin, sürdürülebilirliğinin ve yaygınlaştırılmasının sağlanmasına yönelik olarak Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Bilgi ve Takip Sistemi kapsamına “Proje Bilgi Sistemi” (PBS) eklenmiştir. “Proje Bilgi Sistemi” ile İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liseleri tarafından başvurulan, yürütülen ve tamamlanmış projelere yönelik bilgi girişleri yapılmaktadır. Ayrıca sistemin “duyurular” kısmından okullarımıza yapılacak paylaşımlar ve bilgilendirmelerle proje başvurularının ve yürütülen projelerin sayı ve kalite bakımından artırılması, sistemin daha başarılı yürütülebilmesi hedeflenmektedir. Proje Bilgi Sistemine dâhil edilen projeler ve proje benzeri program veya protokoller, okul haricinde bir dış kurumdan mâli kaynak sağlanan ve okulun sahibi, ortağı ve herhangi bir faaliyetine katılımcı olduğu işbirliklerini içermektedir.