İmam hatip okullarındaki öğrencilerin okuyan, düşünen, yorumlayan, eleştiren, okumayı bir yaşam biçimi hâline getiren, arkadaşlarıyla kültürel zeminde yeni bağlar kuran bireyler olarak yetişmelerini sağlamak ve onların bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, edebi ve meslekî gelişimlerine çok yönlü katkıda bulunmak, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla ayda bir kitap okumaları esas alınarak 2785 okulda 116.300 öğrenci ve 11.630 öğretmenle uygulamaya konulmuştur.
Oku-Yorum Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi 1. Dönem Şubat-Haziran 2021 tarihleri arasında ekteki listede yer alan okullar tarafından uygulanacaktır.Sonuç Raporu girmek için tıklayınız (Şubat-Haziran döneminde projeyi yürüten okullar tarafından girilecektir.)